22 de febrer del 2016

RONDAIES MALLORQUINES

Clicau damunt els  enllaços per anar-hi a enllaços sobre les Rondaies                                                1  2  3  4  5

17 de febrer del 2016

RONDALLES MALLORQUINES

Les rondalles tenen un caràcter anònim i antigament es transmetien de manera oral, de generació en

generació.

En conjunt, pertanyen a un patrimoni col·lectiu d'arrel indoeuropea.

 Mallorca és una terra rica en tradicions populars i en rondalles, per això,

Antoni M. Alcover recollí, de poble en poble, més de quatre-centes rondalles signades!!!

S’han anat editant des del 1886 fins avui de manera ininterrompuda.

Per aquesta obra de recol·lecció i publicació de les rondalles Antoni M. Alcover figura entre els

primers folkloristes europeus al costat d'Andersen o dels Germans Grimm, també importants

recopiladors de contes populars europeus. Aquest tresor de les rondalles sempre ha interessat tant a la gent de Mallorca com a la de fora, per

això les rondalles s’han traduït al castellà, alemany, anglès, francès, romanès, txec i rus.

De les rondalles en podem treure nombroses lectures i milers de recursos: d’entreteniment, de

transmissió de valors i de cultura o educatius perquè plantegen un model de societat basat en el

respecte a les persones majors o als més dèbils, en la bona educació i en valors universals com la

paciència, la humilitat, la valentia o la intel·ligència.

 A través de les rondalles podem observar el món a partir d’un patró propi de Mallorca, que ens

identifica i ens agermana com a poble i, a la vegada, com un patró universal de convivència, de

respecte i d’enteniment.

 Les rondalles són una porta oberta: són atractives i agraden a tots els públics, tant als petits com als

grans, no tenen contraindicacions ni límits d’edat, ans al contrari, entretenen i ensenyen.

 Les conservam gràcies a l'esforç i la dedicació d'Antoni M. Alcover i a l’estimació que sentia per la

seva terra i el seu entorn.


 Si no fos per ell aquest tresor que ens ha arribat per via oral de generació en generació, s’hauria

perdut i avui seria irrecuperable.

 Aquí teniu uns quansts videos de rondalles